JUBU Jugendbeteiligung bei Bürgerbudgets

Po polsku

Demokracja często bywa abstrakcyjna. Dzięki budżetom partycypacyjnym demokrację można doświadczyć praktycznie! Aby wzmocnić społeczeństwo demokratyczne, opracowujemy koncepcje i materiały do edukacji politycznej w szkołach i pracy z młodzieżą, które udostępniamy nauczycielom, pedagogom oraz niezależnym instytucjom.
JUBU jest projektem stowarzyszenia mitMachen e. V. z Poczdamu, realizowanym w ramach federalnego programu Ministerstwa do wsparcia rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży – „Demokratie leben!” – (Żyj demokracją!) w okresie od 2020 do 2024 roku.

// Nasza intencja //

Chcielibyśmy zaprosić pedagogów pracujących w szkołach i z młodzieżą do wykorzystania budżetów obywatelskich w kontekście pracy z młodymi osobami. W obliczu rozprzestrzeniania się w społeczeństwie tendencji antydemokratycznych i teorii spiskowych, zależy nam na tym, aby zalety liberalnej demokracji stały się namacalne. Poprzez wspomaganie w kreowaniu własnego środowiska, budżety obywatelskie oferują szansę na doświadczanie własnej skuteczności i w ten sposób wspierają demokrację. Nasza uwaga jest skupiona na młodzieży w wieku od 15 lat.

W trzech brandenburskich gminach pilotażowych – w Poczdamie, Eberswalde i Nuthetal – towarzyszyliśmy młodym ludziom uczestniczącym w budżetach obywatelskich. W obecnej fazie projektu (2023-2024) skupiamy się na rozpowszechnianiu naszych doświadczeń w Brandenburgii. Prowadzimy Dni Demokracji w szkołach i oferujemy warsztaty dla pedagogów, którzy są zainteresowani naszymi metodami.

// Czym są budżety obywatelskie? //

W budżetach obywatelskich, miasto regularnie przeznacza pewną kwotę pieniędzy na finansowanie propozycji zgłaszanych przez mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy powyżej określonego wieku mają demokratyczną możliwość uczestnictwa w głosowaniu – propozycje z największą liczbą głosów są finansowane z budżetu obywatelskiego. Przeważnie uczestnictwo jest dostępne od 12. lub 14. roku życia. Niemniej jednak, młodzi ludzie często są niewystarczająco reprezentowani. Chcemy to zmienić!

Budżety obywatelskie istnieją w różnych krajach na całym świecie. Są one również szeroko rozpowszechnione w Europie. gdzie funkcjonują różne formy budżetów obywatelskich. W Niemczech przez długi czas procedury budżetów obywatelskich miały charakter konsultacyjny, a stała zarezerwowana kwota nie istniała. Jednak obecnie ta sytuacja ulega zmianie. Brandenburgia jest pionierem w Niemczech w tej kwestii. Dzięki ponad 45 budżetom obywatelskim, stanowi źródło wielu interesujących przykładów.

// Budżety obywatelskie jako klucz do demokracji //

Budżety obywatelskie doskonale nadają się jako przestrzenie edukacyjne, ponieważ odzwierciedlają zasady wielkiej demokracji na małą skalę. Nawiązując do modelu „policy cycle” Lasswella, opracowaliśmy cykl uczestnictwa młodych ludzi w budżetach obywatelskich.

W tym cyklu kluczowe zasady demokracji stanowią różne etapy procesu. Obejmują one: wymianę i dyskusję w celu zgłoszenia propozycji, opracowanie kampanii informacyjnej w celu przyciągnięcia zwolenników, uczestnictwo w głosowaniu nad budżetem obywatelskim oraz, w razie potrzeby, monitorowanie wdrożenia wniosku. W trakcie tego procesu odbywają się rozmowy z administracją i przedstawicielami polityki. Naszym celem jest, aby młodzi ludzie mieli okazję poznać możliwości działania i odpowiedzialne podmioty w systemie politycznym, a także byśmy mogli ich zachęcić do zaangażowania się w przyszłości na rzecz demokracji.

// JUBU oferuje formaty i materiały //

Aby wesprzeć pedagogów w szkołach i pracujących z młodzieżą oferujemy:

// Międzynarodowa wymiana doświadczeń  //

W ramach naszej pracy uczestniczymy w dyskusjach na temat partycypacji, pedagogiki demokratycznej, pracy z młodzieżą z uwzględnieniem kontekstu społecznego oraz prewencji ekstremizmu. Cieszymy się z możliwości międzynarodowej wymiany z kolegami i koleżankami z innych krajów i jesteśmy zainteresowani ich doświadczeniami.

// O nas //

Promotorem projektu jest stowarzyszenie mitMachen e. V. z Poczdamu (www.mitmachen-potsdam.de), założone przez różne organizacje młodzieżowe, inicjatywy sąsiedzkie i poszczególne zaangażowane osoby. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie wszystkich mieszkańców, którzy chcą się angażować w (lokalną) demokrację.

Oprócz projektu JUBU prowadzimy w Poczdamie WerkStadt für Beteiligung, (komunalne biuro uczestnictwa obywatelskiego) i Stadtteilladen mit Stadtteilkoordination (dzielnicowy serwis dla obywateli).

Zespół projektu JUBU liczy czworo współpracowników.

// Nasi fundatorzy //

Projekt JUBU otrzymuje finansowe wsparcie z federalnego programu BMFSFJ (Federalnego Ministerstwa d/s Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży) pt.„Demokratie leben!” – (Żyj demokracją!), a także od fundacji Robert-Bosch-Stiftung, od Landespräventionsrat Brandenburg i od miasta Poczdamu.